Удостоверения за регистрация на дейност по чл.56 ал. 3 от ЗБИЯЕ

Период на издаване
Дата от
Дата до
ЕИК
Юрид. / физ. лице
Населено място
Разрешена дейност

Програмата е създадена със съдействието на