Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

Период на издаване
Дата от
Дата до
ЕИК
Юрид. / физ. лице
Населено място
Разрешена дейност


Програмата е създадена със съдействието на